För mäklare

På denna sida försöker vi samla vanliga frågor vi får från mäklare som säljer lägenheter i föreningen. Sidan kommer att byggas ut med tiden. Har du som mäklare en fråga som inte besvaras nedan, maila till styrelsen på info@solvandanvasby.se.

FAQ

Hur kontaktar jag föreningens ordförande?

Ordförande i Bostadsrättsföreningen Solvändan är John Rosén. Han nås på ordforande@solvandanvasby.se.

Till vem skickas ansökan om medlemsskap i Bostadsrättsföreningen Solvändan?

Ansökan (i två exemplar tillsammans med ett frankerat kuvert) skickas till styrelsen på nedanstående postadress:

Brf Solvändan
Väsbyvägen 26 H
194 35 Upplands Väsby

Finns det lediga parkeringsplatser?

Den mest aktuella informationen om hur uthyrningsläget ser ut har Fastum. Maila i första hand till august.insulander@fastum.se eller kontakta styrelsens garageansvarige (med mera) Antonio Di Marco på utemiljo@solvandanvasby.se.

Obs! Det är inte tillåtet för den som säljer en lägenhet att överlämna sin befintliga parkeringsplats till köparen av lägenheten. Alla platser förmedlas via kön.

Hur många nycklar ska finnas?

Till varje lägenhet hör som regel fyra nycklar och tillhörande ”blippar”.

Boxar för TV och bredband (router)?

Ska vara kvar i lägenheten och inte tas med vid flytt! Föreningen har gruppavtal med Telenor.