Viktig information om ventilationsarbeten och stamspolning i lägenheterna under september

Under september månad kommer såväl stamspolningar som ventilationsarbeten att utföras i lägenheterna. Vänligen läs igenom dokumenten nedan (Stamspolning 2020 och Ventilationsarbeten 2020) som beskriver tidsplan, vilka arbeten som ska utföras och vad ni som lägenhetsinnehavare behöver göra.

Om ni frågor eller om det är några som helst oklarheter, vänligen kontakta oss via e-postadress fastighet@solvandanvasby.se. Vi återkopplar så snart vi kan och har utrett din fråga.

Stamspolning 2020 | Ventilationsarbeten 2020 |

 

Rensning av cyklar

Idag tisdag den 1:e september har styrelsen genomfört en skyddsrond med uppmärkning av punkterade cyklar.

De som ej använder sina cyklar ombeds att ta ner dem till sina egna förråd. Cykelrummet är främst till för de som kontinuerligt använder cykeln och behöver ett säkert och lättillgängligt utrymme. De cyklar som inte används utgör hinder och tar upp utrymme för de som aktivt använder sina cyklar.

Om du som ägare till märkta cykel ej tagit hand om den till nästa skyddsrond, 1 månad från angivet datum ovan (1:e oktober), kommer Solvändans styrelse att omhänderta din cykel. Polisens regler kring «Upphittat gods» efterlevs av Brf. Solvändan.

Cykeln omhändertas av styrelsen i max 3 månader. Om ingen hör av sig inom denna tid så skänker styrelsen bort cykeln, alt. lämnar omhändertagna cyklar till SÖRAB/återvinningsstation. Detta kommer att ske fr o m den 7:e januari 2021.

Tack för din hjälp att upprätthålla god ordning.
Vänligen / Styrelsen, Brf Solvändan

Information angående soprummet på Holmvägen 22C

För att förhindra överbelastning har Styrelsen beslutat att begränsa tillgången av soprummet på Holmvägen 22C. Ny låskolv är beställd och kommer installeras i början av september.

Framöver kommer alltså endast boende i port 22C, D och E ha tillgång till soprummet med sina nycklar. Vi hänvisar boende i port Väsbyvägen 26H & 26K att använda soprummet på Väsbyvägen 26F, och boende i port Väsbyvägen 26B & E att använda soprummet på Väsbyvägen 26C.

Vidare har sanering av soprummen, samt tvätt av kärl beställts, och kommer utföras under hösten. 

Till sist vill vi återigen betona vikten av att slänga soporna med botten nedåt, och använd gärna dubbelpåse vid rinnande innehåll. Alla måste hjälpas åt att hålla våra soprum rena och fräscha!

Mvh,

Styrelsen

UPPDATERAD: Låg temperatur på varmvattnet – felsökning och problemlösning pågår

Flera personer har felanmält låg temperatur på inkommande varmvatten. Det har visat sig att alla fastigheter i vår förening har problem med att få in varmvatten till dusch, kök och toaletter. 

Tekniker från Byggpartner har varit på plats och bytt en backventil som är monterad efter cirkulationspumpen. Felkällan är inte exakt bestämd då returvattnet håller högre temperatur än det inkommande. Felsökningen kommer att fortsätta.

Ber om allas tålamod tills felet är identifierat och åtgärdat.