Garantibesiktningen – tips om egna skötselåtgärder

Tack vare den  garantibesiktning som genomförts i vår bostadsrättsförening nu i september 2021 har vi i styrelsen fått en grundlig genomgång av vår fastighet och vår utemiljö. Flera åtgärder kommer att vidtas för att rätta till konstaterade fel och brister. Det handlar bland annat om krånglande balkongdörrar, immiga fönster och avrinning av regnvatten på innergården. De fel och brister som byggföretaget ByggPartner ska åtgärda kommer vi att lämna besked om så snart en överenskommelse om det träffats. Det kan dröja till efter jul innan det arbetet påbörjas. 

Vi har också kunnat konstatera att flera ”fel och brister” som rapporterats i svaren på vår utsända enkät handlar om sådant som skulle kunna avhjälpas med egna skötselåtgärder. Här kommer några exempel på  åtgärder som vi själva kan vidta för att på bästa sätt ta hand om våra lägenheter och balkonger/uteplatser.

  • Kylig eller ojämn innertemperatur – tänk på att inte ha gardiner eller annat som täcker termostaten till elementet. Om termostaten är täckt av  gardintyg och liknande kan termostaten ha svårt att känna av rätt rumstemperatur (att rummet är kyligt). Och snälla, ta inte bort termostaterna, då blir det obalans i värmesystemet. Felanmäl istället.
  • Matos och lukt vid matlagning  –  kan ha med ett smutsigt fläktfilter att göra. Tänk på att någon gång om året rengöra köksfläktens filter. Filtret går att ta bort och t ex köra i diskmaskinen.
  • Brandvarnare som löser ut utan anledning – en förklaring kan vara dammiga och igensatta brandvarnare. Pröva med att försiktigt dammsuga brandvarnaren med ett borstmunstycke någon gång om året.
  • Balkongerna  – tänk på att trätrall och mattor som ligger tätt mot glassidorna samlar löv och skräp som hindrar vattenavrinning och behåller fukten. Mossa och alger kan växa och missfärga balkongen/glassidorna och även under balkongen. Ett mellanrum mellan glas och trätrall/mattor underlättar rengöringen.
  • Uteplatser med stenläggning – uteplatsen bör hållas fri från gräsbeväxning mellan plattorna. Avrinningskanaler från stuprör får inte användas för blomkrukor, stenar eller andra anordningar som hindrar avrinningen. Tänk också på att ta bort vilda buskar som annars kan växa sig stora.

Hälsningar från styrelsen för Brf Solvändan

Imorgon tisdag 21/9 genomförs de sista lägenhetsbesiktningarna

Ni som svarat på vår enkät inför 5-årsbesiktningen och ännu inte fått besök av en besiktningsgrupp kommer få det under tisdagen den 21:e september. Detta innebär att ni behöver sätta låset i serviceläge om det inte finns någon hemma mellan klockan 8 och 16. Om inte detta görs har vi ingen möjlighet att besikta eran lägenhet så vi hoppas att ni kan hjälpa oss med detta. Inga andra förberedelser behöver göras.

Stort tack på förhand!

//Styrelsen

Att ställa låset i ”serviceläge”
För att föreningens huvudnyckel ska kunna öppna ditt lås måste du
godkänna att vi går in i din lägenhet genom att ställa ditt lås i ”serviceläge”.
Så här gör man:
Lås dörren och vrid nyckeln till vänster till läge ”klockan 10” innan du drar ut
nyckeln.
Dubbelkolla att nyckelhålet är vridet till ”klockan 10” när du lämnar
lägenheten. Att du ställer låset i serviceläge betyder att du godkänner att vi går in i er lägenhet.

Viktig information inför 5-årsbesiktningen nästa vecka

Ni som svarat på vår enkät inför 5-årsbesiktningen kommer få besök av en besiktningsgrupp under måndag eller tisdag nästa vecka. Detta innebär att ni behöver sätta låset i serviceläge om det inte finns någon hemma mellan klockan 8 och 16 måndag 13/9 och tisdag 14/9. Om inte detta görs har vi ingen möjlighet att besikta eran lägenhet så vi hoppas att ni kan hjälpa oss med detta. Inga andra förberedelser behöver göras.

Stort tack på förhand!

//Styrelsen

Att ställa låset i ”serviceläge”
För att föreningens huvudnyckel ska kunna öppna ditt lås måste du
godkänna att vi går in i din lägenhet genom att ställa ditt lås i ”serviceläge”.
Så här gör man:
Lås dörren och vrid nyckeln till vänster till läge ”klockan 10” innan du drar ut
nyckeln.
Dubbelkolla att nyckelhålet är vridet till ”klockan 10” när du lämnar
lägenheten. Att du ställer låset i serviceläge betyder att du godkänner att vi går in i er lägenhet.

PÅMINNELSE: Enkät inför garantibesiktning – svar senast 31:e juli!

Enligt avtal med Byggpartner (det företag som byggt vår fastighet Brf Solvändan), ska en 5-årig garantibesiktning genomföras nu i september. Inför besiktningen vill vi i styrelsen samla in uppgifter om eventuella fel och brister som du/ni uppmärksammat i lägenheten eller fastigheten i övrigt. De fel och brister som ska rapporteras är sådana fel och brister där ansvaret ligger hos byggaren. Det kan handla om felaktigheter i monterad inredning, sprickor i väggar och golv, felaktiga rördragningar m m. Missar vi att påtala sådana skador kan det senare leda till stora kostnader för oss boende i föreningen. Observera att förslitningsskador och sådana skador/märken/fläckar som ni eller tidigare lägenhetsinnehavare orsakat INTE ska rapporteras. Avvikelser som sedan tidigare är åtgärdade och inte längre utgör något problem, ska inte heller anges i enkäten.

Vi behöver få in alla svar senast den 31:e juli.

TACK för din/er medverkan!

// Styrelsen genom ordförande Carina Wiberg Hansson

Länk till enkäten