Styrelsen 2020/21

 • John Rosén, ordförande
  ordforande@solvandanvasby.se

  Ordföranden har ett övergripande ansvar för föreningens verksamhet. För frågor om andrahandsuthyrning och överlåtelse av lägenheten är det alltid ordföranden du ska kontakta.

 • Nanna Avery, sekreterare och ansvarig tillsyn/skötsel
  info@solvandanvasby.se

  Ansvarsområden omfattar bland annat protokoll, nycklar och tillsyn av allmänna utrymmen i fastigheten.

 • Fredrik Blid, IT-ansvarig
  itansvarig@solvandanvasby.se

  Ansvarig för IT, hemsidan och nyhetsbrevet.

 • Kari Hippi, ansvar teknik och fastighet
  fastighet@solvandanvasby.se

  Ansvarig för underhåll, service, skötsel och tekniska frågor. Kari ansvarar även för skyddsronden tillsammans med Fredrik.

 • Tom Ingman, ekonomiansvarig
  ekonomi@solvandanvasby.se

  Ansvarig för budget, årsredovisning fakturor.

 • Antonio Di Marco, utemiljö- och parkeringsansvarig
  utemiljo@solvandanvasby.se

  Ansvarig för tillsyn av utemiljö, parkering, snöröjning och städdagar.