Fastigheten

Denna sida är under uppbyggnad. Mer information kommer.

De fastigheter som ingår i föreningen Solvändan färdigställdes i tre etapper. De första lägenheterna stod klara för inflyttning under hösten 2015. För de återstående etapperna skedde inflyttning under våren respektive hösten 2016.

Nedan ser du en del av plankartan för området. Klicka på bilden för att ladda ner hela kartan med tillhörande detaljplanebestämmelser.