Underhåll och tillsyn

Avlopp

Att tänka på för att förebygga stopp i avlopp

Anmäl begynnande avloppsstopp i tid så att stoppet inte behöver åtgärdas akut på kvällar och helger. Nedan hittar du lite tips för att motverka stopp i avloppen.

Kök

  • Spola ej ned fett i avloppen.
  • Torka ur stekpannor och dylikt i från fett innan du sköljer av dem.
  • Häll ej ned kaffesump.
  • Pressa ej ned matrester och dylikt genom silarna i diskhon.
  • Använd aldrig kemiska preparat.

Badrum

  • I toaletten får endast toapapper slängas. Handdukspapper, bindor, trasor, tops, kattsand med mera tas om hand på annat sätt.
  • Var vaksam på ”dofthållare” som hängs över toalettringen, det är väldigt lätta att de ramlar ner och orsakar stopp i ledningen.
  • Använd aldrig kemiska preparat
  • Tänk på att regelbundet rengöra golvbrunnar samt vattenlåset i tvättstället.

Blandare

För att inte störa varmvattencirkulationen så är det viktig att rätt typ av blandare används.

Blandaren skall vara försedd med backventiler vilket bland annat fabrikaten FM Mattsson, Mora med flera har – fråga i affären. Billigare blandare uppfyller oftast inte kraven. För ytterligare rådgivning kontakta HSB felanmälan.