Renovering av bostadsrätten

Inför all renovering av bostadsrätten krävs ett godkännande av styrelsen.

Tänker du renovera din bostadsrätt? Kontakta styrelsen. Inför en renovering behöver du styrelsens medgivande. Styrelsen beslutar om godkännande alternativ avslag på nästkommande styrelsemöte. Inför beslut angående din planerade renovering så behövs följande underlag:

  • En skriftlig ansökan med beskrivning av vad du tänker göra tillsammans med en enkel skiss som illustrerar detta. I föreningens stadgar framgår tydligt vem som har ansvar för vad i bostadsrätten.
  • Information som ska finnas med förutom informationen om den planerade renoveringen är namn, adress och lägenhetsnummer samt kontaktuppgifter.