Bostadsrättshavarens skyldigheter

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du/ni för underhållet av lägenhetens inre delar. Bostadsrättsföreningen svarar i sin tur för det yttre underhållet. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av §§24-30 i föreningens stadgar.

Till lägenheten räknas normalt golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster. Om något går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Förändringar i bostadsrätten

Mindre förändringar får göras. Du får t.ex. lägga nytt golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. Det gäller t.ex. om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök eller badrum. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång.

Förändringar av balkong, uteplatserna på markplanet eller andra liknande fasta utvändiga installationer kräver styrelsens samtycke. Om du planerar att sätta upp ett staket, glasa in din altan eller liknande kontakta alltid styrelsen. Ingångna överenskommelser med styrelsen ska alltid följas. Du kan annars tvingas att på egen bekostnad ta bort det du har byggt. Ansökan ska skriftligen lämnas in till styrelsen och arbetet får inte påbörjas innan ansökan är godkänd. Styrelsen fattar beslut på ordinarie styrelsemöten.