Andrahandsupplåtelse

Den 1 juli 2014 ändrades lagen om andrahandsupplåtelse. Lagändringen innebär att det fortfarande är bostadsrättsföreningen som ska ge sitt samtycke till den som vill hyra ut i andra hand, men att skälen för att få hyra ut ska bedömas generösare än tidigare.

Det finns möjlighet för en bostadsrättshavare att hyra ut lägenheten, såväl bostadslägenheter i andra hand. En andrahandsupplåtelse är när någon annan än bostadsrättshavaren självständigt använder lägenheten. Även om lägenheten lånas ut till någon inom familjen utan betalning sker en andrahandsupplåtelse i lagens mening. I och med att styrelsen antagit nya stadgar kan en avgift i samband med andrahandsupplåtelsen komma att tas ut.

När behöver inte styrelsen godkänna andrahandsupplåtelse?

Alla skäl som en bostadsrättshavare kan tänkas ange för att få hyra ut sin bostadsrätt behöver dock inte godkännas av föreningen. Föreningen behöver inte godta uthyrning i rent vinstsyfte, där bostadsrättshavaren aldrig tänker sig att flytta in i, eller tillbaka till, lägenheten. Ett annat exempel på skäl som inte godtas av hyresnämnden är så kallade hotelluthyrningar, där bostadsrättshavaren endast för att tillgodogöra sig hyra upplåter sin lägenhet mycket korta perioder utan att själv egentligen ha behov av att lämna lägenheten.

Vad händer om jag hyr ut utan styrelsens godkännande?

Om en andrahandsuthyrning sker utan att nödvändigt samtycke getts riskerar bostadsrättshavaren att sägas upp och även mista bostadsrätten. När det handlar om en inneboende som endast hyr en del av lägenheten, behövs däremot inte styrelsens samtycke.

Här kan du ladda ner en blankett för andrahandsuthyrning.