Bostadsrätten

Att äga en bostadsrätt

Fastigheten, där din lägenhet ingår, ägs av bostadsrättsföreningen. Att äga en bostadsrätt innebär alltså att du äger en andel i föreningen. Genom din andel äger du dispositionsrätten till din lägenhet.

Föreningen tar varje månad ut en avgift av medlemmarna för att täcka gemensamma kostnader som drift och underhåll med mera. Avgiften ska till exempel täcka kostnader för uppvärmning, skötsel av gården, städning av trapphusen, reparationer, klottersanering och liknande.

För att upprätthålla värdet på fastigheten, öka trivseln och hålla nere avgiften är det därför alla medlemmars skyldighet att vara aktsamma och varsamma med våra gemensamma utrymmen och att se till standarden upprätthålls. Klicka vidare i menyn till höger för att läsa om vilka ordningsregler som gäller för bostadsrättsföreningen Solvändan.