Garantibesiktningen – tips om egna skötselåtgärder

Tack vare den  garantibesiktning som genomförts i vår bostadsrättsförening nu i september 2021 har vi i styrelsen fått en grundlig genomgång av vår fastighet och vår utemiljö. Flera åtgärder kommer att vidtas för att rätta till konstaterade fel och brister. Det handlar bland annat om krånglande balkongdörrar, immiga fönster och avrinning av regnvatten på innergården. De fel och brister som byggföretaget ByggPartner ska åtgärda kommer vi att lämna besked om så snart en överenskommelse om det träffats. Det kan dröja till efter jul innan det arbetet påbörjas. 

Vi har också kunnat konstatera att flera ”fel och brister” som rapporterats i svaren på vår utsända enkät handlar om sådant som skulle kunna avhjälpas med egna skötselåtgärder. Här kommer några exempel på  åtgärder som vi själva kan vidta för att på bästa sätt ta hand om våra lägenheter och balkonger/uteplatser.

  • Kylig eller ojämn innertemperatur – tänk på att inte ha gardiner eller annat som täcker termostaten till elementet. Om termostaten är täckt av  gardintyg och liknande kan termostaten ha svårt att känna av rätt rumstemperatur (att rummet är kyligt). Och snälla, ta inte bort termostaterna, då blir det obalans i värmesystemet. Felanmäl istället.
  • Matos och lukt vid matlagning  –  kan ha med ett smutsigt fläktfilter att göra. Tänk på att någon gång om året rengöra köksfläktens filter. Filtret går att ta bort och t ex köra i diskmaskinen.
  • Brandvarnare som löser ut utan anledning – en förklaring kan vara dammiga och igensatta brandvarnare. Pröva med att försiktigt dammsuga brandvarnaren med ett borstmunstycke någon gång om året.
  • Balkongerna  – tänk på att trätrall och mattor som ligger tätt mot glassidorna samlar löv och skräp som hindrar vattenavrinning och behåller fukten. Mossa och alger kan växa och missfärga balkongen/glassidorna och även under balkongen. Ett mellanrum mellan glas och trätrall/mattor underlättar rengöringen.
  • Uteplatser med stenläggning – uteplatsen bör hållas fri från gräsbeväxning mellan plattorna. Avrinningskanaler från stuprör får inte användas för blomkrukor, stenar eller andra anordningar som hindrar avrinningen. Tänk också på att ta bort vilda buskar som annars kan växa sig stora.

Hälsningar från styrelsen för Brf Solvändan