PÅMINNELSE: Enkät inför garantibesiktning – svar senast 31:e juli!

Enligt avtal med Byggpartner (det företag som byggt vår fastighet Brf Solvändan), ska en 5-årig garantibesiktning genomföras nu i september. Inför besiktningen vill vi i styrelsen samla in uppgifter om eventuella fel och brister som du/ni uppmärksammat i lägenheten eller fastigheten i övrigt. De fel och brister som ska rapporteras är sådana fel och brister där ansvaret ligger hos byggaren. Det kan handla om felaktigheter i monterad inredning, sprickor i väggar och golv, felaktiga rördragningar m m. Missar vi att påtala sådana skador kan det senare leda till stora kostnader för oss boende i föreningen. Observera att förslitningsskador och sådana skador/märken/fläckar som ni eller tidigare lägenhetsinnehavare orsakat INTE ska rapporteras. Avvikelser som sedan tidigare är åtgärdade och inte längre utgör något problem, ska inte heller anges i enkäten.

Vi behöver få in alla svar senast den 31:e juli.

TACK för din/er medverkan!

// Styrelsen genom ordförande Carina Wiberg Hansson

Länk till enkäten