Rensning av cyklar

Idag tisdag den 1:e september har styrelsen genomfört en skyddsrond med uppmärkning av punkterade cyklar.

De som ej använder sina cyklar ombeds att ta ner dem till sina egna förråd. Cykelrummet är främst till för de som kontinuerligt använder cykeln och behöver ett säkert och lättillgängligt utrymme. De cyklar som inte används utgör hinder och tar upp utrymme för de som aktivt använder sina cyklar.

Om du som ägare till märkta cykel ej tagit hand om den till nästa skyddsrond, 1 månad från angivet datum ovan (1:e oktober), kommer Solvändans styrelse att omhänderta din cykel. Polisens regler kring «Upphittat gods» efterlevs av Brf. Solvändan.

Cykeln omhändertas av styrelsen i max 3 månader. Om ingen hör av sig inom denna tid så skänker styrelsen bort cykeln, alt. lämnar omhändertagna cyklar till SÖRAB/återvinningsstation. Detta kommer att ske fr o m den 7:e januari 2021.

Tack för din hjälp att upprätthålla god ordning.
Vänligen / Styrelsen, Brf Solvändan