Information angående soprummet på Holmvägen 22C

För att förhindra överbelastning har Styrelsen beslutat att begränsa tillgången av soprummet på Holmvägen 22C. Ny låskolv är beställd och kommer installeras i början av september.

Framöver kommer alltså endast boende i port 22C, D och E ha tillgång till soprummet med sina nycklar. Vi hänvisar boende i port Väsbyvägen 26H & 26K att använda soprummet på Väsbyvägen 26F, och boende i port Väsbyvägen 26B & E att använda soprummet på Väsbyvägen 26C.

Vidare har sanering av soprummen, samt tvätt av kärl beställts, och kommer utföras under hösten. 

Till sist vill vi återigen betona vikten av att slänga soporna med botten nedåt, och använd gärna dubbelpåse vid rinnande innehåll. Alla måste hjälpas åt att hålla våra soprum rena och fräscha!

Mvh,

Styrelsen