Viktig information om ventilationsarbeten och stamspolning i lägenheterna under september

Under september månad kommer såväl stamspolningar som ventilationsarbeten att utföras i lägenheterna. Vänligen läs igenom dokumenten nedan (Stamspolning 2020 och Ventilationsarbeten 2020) som beskriver tidsplan, vilka arbeten som ska utföras och vad ni som lägenhetsinnehavare behöver göra.

Om ni frågor eller om det är några som helst oklarheter, vänligen kontakta oss via e-postadress fastighet@solvandanvasby.se. Vi återkopplar så snart vi kan och har utrett din fråga.

Stamspolning 2020 | Ventilationsarbeten 2020 |