Viktig information angående soprummen

Styrelsen har fått in flera klagomål från boende om illaluktande soprum. Vi vill härmed påminna om att föreningen har tre soprum till förfogande på Väsbyvägen 26C, Väsbyvägen 26F och Holmvägen 22C.

För att motverka illaluktande soprum ber vi alla boende att hjälpas åt genom att knyta åt soppåsarna ordentligt och lägga dem med botten nedåt för att undvika läckage. Dubbelpåse rekommenderas särskilt under sommartid och till matavfallskärlen, de bruna.

Släng INTE sopor på golvet, utan lägg dem i sopkärlen!

För att undvika att soprummen blir överfulla ber vi att boende disponerar soprummen på följande sätt:

  • Boende på Väsbyvägen 26B och 26E hänvisas till soprummet på Väsbyvägen 26C

  • Boende på Väsbyvägen 26H och 26K hänvisas till soprummet på Väsbyvägen 26F

  • Boende på Holmvägen 22C, 22D och 22E hänvisas till soprummet på Holmvägen 22C

Tvätt av sopkärl sker en gång per år, vanligtvis under september månad, och bekostas av föreningen.

Om ingen förändring sker, kommer styrelsen behöva se över möjligheten att begränsa åtkomst till soprummen ytterligare vilket medför extra onödiga kostnader för föreningen och därmed även alla föreningens medlemmar på lång sikt. Därför ber vi att alla hjälps åt att hålla soprummen fräscha!