UPPDATERAD: Låg temperatur på varmvattnet – felsökning och problemlösning pågår

Flera personer har felanmält låg temperatur på inkommande varmvatten. Det har visat sig att alla fastigheter i vår förening har problem med att få in varmvatten till dusch, kök och toaletter. 

Tekniker från Byggpartner har varit på plats och bytt en backventil som är monterad efter cirkulationspumpen. Felkällan är inte exakt bestämd då returvattnet håller högre temperatur än det inkommande. Felsökningen kommer att fortsätta.

Ber om allas tålamod tills felet är identifierat och åtgärdat.