Nu finns protokollet från Årstämman 2020 tillgängligt för nedladdning.

Årsstämmoprotokollet för 2020 hittar du här och årstämmoprotokollet för 2019 finner du här.

Ha en fortsatt skön sommar!